The Province Level Mathematics Olympiad
2024-02-10

The Province Level Mathematics Olympiad

The Province Level Mathematics Olympiad of Lumbini Province took pl

B.Tech in CS & AI र B.Tech in IT प्रवेश परीक्षा सम्पन्न
2023-10-12
IT Education & Career  सम्बन्धि कार्यक्रम
2023-09-03

IT Education & Career सम्बन्धि कार्यक्रम

मिति २०८० भाद्र १५ गते लु

चौथौ बोर्ड बैठक सम्पन्न
2023-08-04

चौथौ बोर्ड बैठक सम्पन्न

लुम्बिनी प्रदेश सरकार, सा