नव नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको स्वागत कार्यक्रम

21 Feb 2024 Admin
नव नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको स्वागत कार्यक्रम

मिति २०८० फागुन ९ गते नव नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।